வாழ்க தமிழ்!

Saturday, March 8, 2014

தண்டித்தால் தவறில்லை...

பாமரன்  /  at  9:59 PM  /  கருத்துரை இடுக

tnkalvi - Welcome Tamilnadu Teachers Friendly Blog: தண்டித்தால் தவறில்லை...

பகிர்
இயல்(கள்): இதழ் வெளியான நாள்: Saturday, March 8, 2014

0 கருத்து(கள்):

காப்புரிமை © 2013 தமிழ்மொழி - தமிழால் நாமும் நம்மால் தமிழும் பயனுற வேண்டும் இத்தளத்தை நிர்வாகிப்பது தமிழ்மொழி.வலை
. சேவை வழங்குநர் பிளாக்கர்.