வாழ்க தமிழ்!

Sunday, November 3, 2013

பத்து விதமான வாயுக்கள்

பாமரன்  /  at  7:49 AM  /  கருத்துரை இடுக


1. பிராணன் - உயிர்க்காற்று
2. அபாணன் - மலக் காற்று
3. வியானன் - தொழிற்காற்று
4. உதானன் - ஒலிக்காற்று
5. சமானன் - நிரவுக்காற்று
6. நாகன் - விழிக்காற்று
7. கூர்மன் - இமைக்காற்று
8. கிருகரன் - தும்மற் காற்று
9. தேவதத்தன் - கொட்டாவிக் காற்று
10. தனஞ்செயன் - வீங்கல் காற்று

பகிர்
இயல்(கள்): இதழ் வெளியான நாள்: Sunday, November 3, 2013

0 கருத்து(கள்):

காப்புரிமை © 2013 தமிழ்மொழி - தமிழால் நாமும் நம்மால் தமிழும் பயனுற வேண்டும் இத்தளத்தை நிர்வாகிப்பது தமிழ்மொழி.வலை
. சேவை வழங்குநர் பிளாக்கர்.