வாழ்க தமிழ்!

Sunday, October 20, 2013

நான் தான் கற்றவன் செருக்கு அகல்க - நீதிநெறி விளக்கம்

பாமரன்  /  at  8:48 PM  /  1 கருத்துரை

செய்யுள்:


முற்றும் உணர்ந்தவர் இல்லை முழுவதூஉம்
கற்றனம் என்று களியற்க - சிற்றுளியால்
கல்லும் தகரும் தகரா கனங்குழாய்
கொல்லுலைக் கூடத்தி னால்''! (பாடல்-13)
 

உரை:

அறிவு முழுவதையும் பெற்றவர்கள் எவரும் இலர். அதனால், மிகுதியாகக் கற்றுவிட்டோம் என்று மகிழ்ச்சி அடைதல் வேண்டா. கனவிய குழையை அணிந்தவளே! கொல்லனது உலைக்களத்தில் உள்ள பெரும் சம்மட்டியினால் தகர்க்க இயலாத கல்லும் மிகச்சிறிய உளியினால் தகரும்.

பகிர்
இயல்(கள்): இதழ் வெளியான நாள்: Sunday, October 20, 2013

1 comment:

  1. நன்றி ஐயா. ஒரு வேண்டுகோள். கருத்துரை வழங்கும் போது குறுக்கிடும் Word verification ஐ நீக்கினால் நலமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகின்றேன் ஐயா

    ReplyDelete

காப்புரிமை © 2013 தமிழ்மொழி - தமிழால் நாமும் நம்மால் தமிழும் பயனுற வேண்டும் இத்தளத்தை நிர்வாகிப்பது தமிழ்மொழி.வலை
. சேவை வழங்குநர் பிளாக்கர்.